Wie zijn we:

Mevrouw Jansen is bevoegd eerste graads docente Scheikunde. Zij heeft tot haar pensionering op verschillende scholen les gegeven in Scheikunde. De klassen 2 tot 6 VWO (examenklas) waren aan haar toevertrouwd.

Mijnheer Jansen is bevoegd 2e graads docent Natuur- en Scheikunde. Op scholen zijn lessen in wiskunde, natuurkunde en scheikunde gegeven. Daarnaast is hij ook chemisch analist geweest in een drinkwaterleiding laboratorium. Hij is bekend met analysen van pesticiden, aromaten en olie.

Hij heeft in de afgelopen 10 jaar vele bijles leerlingen bijgespijkerd. Enkele leerlingen hebben hun examen mede door de bijlessen gehaald. Ook een aantal heeft meerdere jaren bijles gehad, soms in 2 of 3 vakken.